Lovgivning

Loven om fleksible frokostordninger (dagtilbudsloven)

Alle kommuner er forpligtiget til at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner

Det betyder, at alle institutioner i Danmark, i princippet, er omfattet af en forældrebetalt frokostordning. Hvert (andet) år skal hver enkelt institution (forældre) fravælge frokostordningen, hvis man ikke ønsker den.

Det er den enkelte kommune, som fastsætter den pris, som forældrene skal betale. De penge, som betales, skal både dække udgifterne til maden og løn til en køkkenassistent.

De fleste kommuner indhenter tilbud på frokostordningen inden afstemningen, sådan at man kan give præcise oplysninger om rammer og indhold af frokosten – så forældrene kan tage stilling på et oplyst grundlag.

Frokostordningen er 100% forældrebetalt, og taksten er omfattet af regler for søskenderabat og fripladstilskud.

Ved lægedokumenteret allergi, som institutionen ikke kan tage hånd om på en ansvarlig måde, kan barnet fritages for frokostordningen.