Pris

Det er den enkelte kommune, der fastsætter den pris, som forældrene betaler for frokostordningen. Den pris som opkræves, skal både dække udgifterne til maden (råvarer) og lønnen til en køkkenansvarlig. Priserne varierer altså fra kommune til kommune og den samlede pris afgør, hvor mange penge, der er til løn. De fleste af de kommuner, som Fru Hansens Kælder leverer til, fastsætter en forældrebetaling på mellem 500-630 kroner pr. måned.

Fru Hansens Kælder udregner en gennemsnitspris for maden. I januar 2021 hedder prisen (ex moms):

Varm mad:

16,75 kr. pr. barn pr. dag (børnehave)*
14,64 kr. pr. barn pr. dag (vuggestue)*

Smørselv med lunt:

15,15 kr. pr. barn pr. dag (børnehave)*
12,87 kr. pr. barn pr. dag (vuggestue)*

Til små institutioner:

15,15 kr. pr. barn pr. dag (børnehave)*
12,87 kr. pr. barn pr. dag (vuggestue)*

*Priserne er vejledende

Eksempel:

Hvis der i en børnehave serveres “Smørselv med lunt”, som koster 15,15 kr. for et børnehavebarn, skal der afsættes 15,15 kr. x 21 dage = 318,15 kr. pr. barn pr. måned.

Hvis kommunen har fastsat forældrebetalingen til 570 kr. pr. måned for frokosten, betyder det, at der er 251,85 kr. til overs.

I en institution med 60 børnehavebørn betyder det, at der er 15.111 kr. som kan bruges til aflønning af køkkenassistenten.

Eftersom Fru Hansens Kælder står for en stor del af “det besværlige arbejde” kan frokostordningen normalt klares ved, at køkkenassistenten har mellem 15-25 timer (afhængig af institutionens størrelse).