Pris

Det er den enkelte kommune, der fastsætter den pris, som forældrene betaler for frokostordningen. Den pris som opkræves, skal både dække udgifterne til maden (råvarer) og lønnen til en køkkenansvarlig. Priserne varierer altså fra kommune til kommune og den samlede pris afgør, hvor mange penge, der er til løn. De fleste af de kommuner, som Fru Hansens Kælder leverer til, fastsætter en forældrebetaling på mellem 530-660 kroner pr. måned.

Fru Hansens Kælder udregner en gennemsnitspris for maden. 1. januar 2023 hedder prisen (ex moms):

Model A:
16,45 kr. pr. barn pr. dag (børnehave)*
13,85 kr. pr. barn pr. dag (vuggestue)*

Model B:
18,40 kr. pr. barn pr. dag (børnehave)*
16,10 kr. pr. barn pr. dag (vuggestue)*

Model C:
16,45 kr. pr. barn pr. dag (børnehave)*
13,85 kr. pr. barn pr. dag (vuggestue)*

*Priserne er vejledende

Eksempel:

Hvis der i en børnehave serveres Model C, som koster 16,45 kr. for et børnehavebarn, skal der afsættes 16,45 kr. x 21 dage = 345,45 kr. pr. barn pr. måned.

Hvis kommunen har fastsat forældrebetalingen til 630 kr. pr. måned for frokosten, betyder det, at der er 284,55 kr. til overs.

I en institution med 60 børnehavebørn betyder det, at der er 17.073 kr. som kan bruges til aflønning af køkkenassistenten.

Eftersom Fru Hansens Kælder står for en stor del af “det besværlige arbejde” kan frokostordningen normalt klares ved, at køkkenassistenten har mellem 15-25 timer (afhængig af institutionens størrelse).