Inden afstemning

Viden er det vigtigste. Inden man som forældre kan tage stilling til, om man skal have en frokostordning, er det vigtigt, at man ved præcis, hvad ordningen går ud på.

Fakta om maden:

 • Alle menuer overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger
 • Menuer med både varm og kold mad
 • Minimum 90 % økologi
 • Udviklet til børn mellem 1 og 6 år
 • Maden er udviklet med udgangspunkt i børns smag og behov
 • En 4 ugers menu, som skifter to gange årligt (forår og efterår)
  Årstidsbestemte retter og sæsonens frugt og grønt
 • Leveringer til hele landet
 • Delvis egenproduktion

 

Fakta om rammerne:

 • Maden kan tilberedes i modtagerkøkkener
 • Der ansættes en køkkenansvarlig
 • Der går ikke tid fra pædagogerne
 • Frokostordningen er forældrefinansieret
 • Frokostordningen er omfattet af søskenderabat og fripladstilskud

 

En god proces frem mod afstemningerne kunne se således ud:

 • Kommunen giver grønt lys for, at Fru Hansens Kælder kan benyttes som leverandør (i nogle tilfælde er det op til den enkelte institution).
 • Fru Hansens Kælder afholder informationsmøde for institutionsledere og forældrebestyrelser i kommunen (eller klyngen/området/institutionen).
 • Forældrebestyrelsen modtager praktisk information fra Fru Hansens Kælder (lister over køkkenudstyr, beregninger af tidsforbrug, pris og rammer).
 • Forældrebestyrelsen inviterer til informationsaften og prøvesmagning for resten af forældregruppen (prøvesmagningsmåltider og opskrifter bestilles hos Fru Hansens Kælder).
 • Herefter kan der holdes afstemning.