Særlige hensyn

Allergier og kosthensyn

Hos Fru Hansens Kælder er det vores mål, at så mange børn, som muligt skal kunne tage del i det fælles frokostmåltid. Hvis der alligevel er ting på menuen, som man ikke kan spise, tilbyder vi alternativer, der ligger tæt op ad det originale produkt.

Det er et samarbejde mellem Fru Hansens Kælder, forældre og den køkkenansvarlige, at børn med allergi eller andre kosthensyn får den rette mad.
Vi ser arbejdsfordelingen således:

  • Fru Hansens Kælder udarbejder en ugemenu, hvor samtlige allergener samt kosthensynet halal er angivet.
  • Forældrene sørger for at følge med i menuen og aftaler med den køkkenansvarlige, hvilke ting der skal undgås. Til dette bruges ugemenuen.
  • Til børn med glutenallergi, mælkeallergi og laktoseintollerance udarbejder Fru Hansens Kælder oversigter, der markerer, hvor i menuen disse allergener indgår, samt hvilke alternativer vi anbefaler.
    Disse oversigter kan forældre og køkkenansvarlige får tilsendt efter aftale.
  • Fru Hansens Kælders oversigter og andre materialer med allergeneinformation er vejledende. Det er den køkkenansvarliges ansvar at orientere sig løbende i varedeklarationer på modtagne varer i forhold til allergener. Disse kan være ændret fra producentens side.
  • Fru Hansens Kælder kan tilføje visning af halal-alternativer på vores web-shop, hvis det ønskes. Den køkkenansvarlige skal selv tilføje alternativerne til bestillingen.
  • Fru Hansens Kælder gør produktblade på samtlige af menuens produkter tilgængelige på vores hjemmeside. Et produktblad indeholder ingredienser, næringsindhold, certificeringer og allergener.
  • Fru Hansens Kælder opdaterer løbende vores webshop, så alternative produkter til børn med allergi eller særlige kosthensyn, kan bestilles her.
  • Ved allergier kan institutionen forlange at der fremvises en lægeerklæring. Denne har forældrene ansvaret for at indhente.

Fritagelse fra madordningen
I enkelte tilfælde kan der være tale om så komplicerede allergier, at det er bedst at blive fritaget for frokostordningen.
Hvis dette er tilfældet, er det en vurdering lavet af forældrene i samarbejde med institutionen og kræver en lægeerklæring.

ALLEGENEOVERSIGTEN samt PRODUKTBLADENE kan findes her.

Se eksempel på en UGEMENU her