Særlige hensyn

Allergier og kosthensyn

Hos Fru Hansens Kælder tager vi hensyn til alle børn. Det er vores mål, at så mange børn, som muligt skal kunne tage del i det fælles frokostmåltid. Hvis der alligevel er ting på menuen, som man ikke kan spise, tilbyder vi alternativer, der ligger tæt op ad det originale produkt.

ALLERGIER
Det er et samarbejdet mellem Fru Hansens Kælder, jer som forældre og den køkkenansvarlige, at børn med allergi får den rette mad. Vi ser arbejdsfordelingen således:

 • Forældre til børn med allergi sørger for at følge med i menuen og aftaler med den køkkenansvarlige, hvilke ting der skal undgås.
 • Fru Hansens Kælder gør produktblade på samtlige af menuens produkter tilgængelige på vores hjemmeside. Et produktblad indeholder ingredienser, næringsindhold, certificeringer og allergener.
 • Fru Hansens Kælder udarbejder en allergeneliste, hvor samtlige produkter på menuen kan findes. Her vil alle allergene og eller spor af allergenet i et produkt blive markeret.
 • Til børn med glutenallergi, mælkeallergi, lactoseintollerance og allergi overfor æg udarbejder Fru Hansens Kælder oversigter, der markerer, hvor i menuen disse allergener indgår, samt hvilke alternativer vi anbefaler. Disse oversigter kan forældre og køkkenansvarlige får tilsendt efter aftale.
 • Fru Hansens Kælder opdaterer løbende vores webshop, så alternative produkter til børn med allergi kan bestilles her.
 • Den køkkenansvarlige sørger for at bestille og tilberede alternativer.

Fritagelse fra madordningen: I enkelte tilfælde kan der være tale om så komplicerede og eller livstruende allergier, at det er bedst at blive fritaget for frokostordningen. Dette kan ske ved hjælp af en lægeerklæring.

SÆRLIGE KOSTHENSYN
Det er et samarbejdet mellem Fru Hansens Kælder, jer som forældre og den køkkenansvarlige, at børn med særlige kosthensyn får den rette mad. Vi ser arbejdsfordelingen således:

 • Forældre til børn med særlige kostsyn sørger for at følge med i menuen og aftaler med den køkkenansvarlige, hvilke ting der skal undgås.
 • Fru Hansens Kælder gør produktblade på samtlige af menuens produkter tilgængelige på vores hjemmeside. Et produktblade indeholder ingredienser, næringsindhold, certificeringer og allergener.
 • Fru Hansens Kælder udarbejder en allergeneliste, hvor samtlige produkter på menuen kan findes. Her markeres det, om et produkt er økologisk, halal-certificeret, er svinekød eller er vegansk.
 • Til børn, der spiser halal-certificeret, minus svinekød eller vegetarisk, udarbejder Fru Hansens Kælder oversigter, der markerer, hvor i menuen disse kosthensyn indgår, samt hvilke alternativer vi anbefaler. Disse oversigter kan forældre og køkkenansvarlige får tilsendt efter aftale.
 • Fru Hansens Kælder opdaterer løbende vores webshop, så alternative produkter til børn med særlige kosthensyn kan bestilles her.
 • Den køkkenansvarlige sørger for at bestille og tilberede alternativer.
 • Hvis den køkkenansvarlige ønsker der, kan Fru Hansens Kælder tilføje halal-alternativer direkte i bestillingen i vores webshop.

ALLERGENELISTEN samt en OVERSIGT OVER ALLEGENER kan findes her.

Du kan også se alle PRODUKTBLADENE her.