Særlige hensyn

Allergier og kosthensyn

Hos Fru Hansens Kælder tager vi hensyn til alle børn. Det er vores mål, at så mange børn, som muligt skal kunne tage del i det fælles frokostmåltid. Hvis der alligevel er ting på menuen, som man ikke kan spise, tilbyder vi alternativer, der ligger tæt op ad det originale produkt.

Det er et samarbejdet mellem Fru Hansens Kælder, jer som forældre og den køkkenansvarlige, at børn med allergi eller andre kosthensyn får den rette mad. Vi ser arbejdsfordelingen således:

  • Fru Hansens Kælder udarbejder en ugemenu, hvor samtlige allergener samt kosthensynene; Halal og Vegetar er angivet.
  • Forældre til børn med allergi eller andre kosthensyn, sørger for at følge med i menuen og aftaler med den køkkenansvarlige, hvilke ting der skal undgås. Til dette bruges ugemenuen.
  • Fru Hansens Kælder gør produktblade på samtlige af menuens produkter tilgængelige på vores hjemmeside. Et produktblad indeholder ingredienser, næringsindhold, certificeringer og allergener.
  • Til børn, der spiser halal-certificeret, minus svinekød eller vegetarisk, udarbejder Fru Hansens Kælder oversigter, der markerer, hvor i menuen disse kosthensyn indgår, samt hvilke alternativer vi anbefaler. Disse oversigter kan forældre og køkkenansvarlige få tilsendt efter aftale.
  • Hvis den køkkenansvarlige ønsker der, kan Fru Hansens Kælder tilføje halal-alternativer direkte i bestillingen i vores webshop.
  • Til børn med glutenallergi, mælkeallergi og lactoseintollerance udarbejder Fru Hansens Kælder oversigter, der markerer, hvor i menuen disse allergener indgår, samt hvilke alternativer vi anbefaler. Disse oversigter kan forældre og køkkenansvarlige får tilsendt efter aftale.
  • Fru Hansens Kælder opdaterer løbende vores webshop, så alternative produkter til børn med allergi eller særlige kosthensyn, kan bestilles her.
  • Den køkkenansvarlige sørger for at bestille og tilberede alternativer.

Fritagelse fra madordningen: I enkelte tilfælde kan der være tale om så komplicerede og eller livstruende allergier, at det er bedst at blive fritaget for frokostordningen. Dette kan ske ved hjælp af en lægeerklæring.

ALLEGENEOVERSIGTEN samt PRODUKTBLADENE kan findes her.

Ugemenuerne finder du herunder.

Model A   Model B   Model C